sasang station skateboard

65,000150,000

 

· This stop is sasang sasang the last station.

· まもなく沙上,沙上駅です。

·  前方到站是沙上,沙上站。

 

Clear
Categories: ,