sasang station skate deck
sold out icon
65,000 KRW

 

 · This stop is sasang sasang the last station.

· まもなく沙上,沙上駅です。

·  前方到站是沙上,沙上站。

 

company monopatin tel +82 - 51- 323 - 4853 business license 606-33-34188 mail-order license 2015-busansasanggu-0262ho address MONOLVGAR 2F, 173, Gaya-daero, Sasang-gu, Busan, R.O.Korea CEO lee kyungrok

Business information